اضافه به سبد
مخلوط صدفی روشن
تعداد بسته های بادکنک موجود: ۲
قيمت بدون گاز به ازای بسته ۶ تايي ۲۴۰۰۰ تومان
تعداد بسته تعداد بايد بين 1 و 2باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 2باشد