اضافه به سبد
پوست حیوانات رنگهای نئون
تعداد بسته های بادکنک موجود: ۲۴
قيمت بدون گاز به ازای بسته ۶ تايي ۳۶۰۰۰ تومان
تعداد بسته تعداد بايد بين 1 و 24باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 24باشد
تعداد بادکنک های تکی باگاز هليوم موجود: ۱۰
قيمت با گاز هليوم به ازای هر عدد  ۱۲۰۰۰ تومان
تعداد تعداد بايد بين 1 و 10باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 24باشد