• آدرس فروشگاه : مشهد، ملک آباد، خیابان بزرگهر جنوبی، بین بزرگمهر جنوبی ۳ و ۵
  • تلفن تماس :
  • 051-37666254
  • آدرس دفتر : مشهد - بلوار فردوسي - خيابان مهدي - مهدي 15
  • تلفن تماس :
  • 051-37666254